Všeobecné informace

datum konání:
15. dubna 2021
místo konání:
online na www.praguecho.eu
pořádá:
Nadační fond VFN

pod odbornou záštitou
II. interní kliniky VFN
a Sekce echokardiografie České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod ČKS

Vzdělávací akce č. 101744 je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
a bude ohodnocena 6 kreditními body.

Certifikáty si budete moci vyzvednout od pátku 16. 4. od 15.00 hod.
na adrese www.gsymposion.cz/certifikat.

Váš kód pro sledování kongresu je rovněž kódem pro vyzvednutí certifikátu.

Stažení certifikátu je podmíněno on-line sledováním semináře v čase živého vysílání.

Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.